Profilaktyka

Oferta szkoleniowa Wydziału Prewencji KRP Warszawa II

Data publikacji 12.02.2022

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II oferuje bezpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży, rady pedagogicznej oraz uczniów szkół. Termin spotkań należy ustalić z funkcjonariuszem Zespołu ds Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji KRP Warszawa II po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 47 72 334 07 lub mailowym na adres: krp2.wydzial.prewencji@ksp.policja.gov.pl .

  1. Bezpieczeństwo na stoku”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczeństwo nad wodą”Akcje skierowane do dzieci i młodzieży, promujące bezpieczne zachowania podczas wypoczynku.
  2. Aktywny strzelec” Zajęcia skierowane do kadry placówek oświatowych. Przedmiotem prelekcji jest przygotowanie placówek oświatowych na wtargnięcie na ich teren uzbrojonego napastnika, a także zasady współpracy z Policją. Czas trwania spotkania do 45 minut.
  3. Cyberprzemoc” Zajęcia skierowane do młodzieży. Przedmiotem spotkań jest podniesienie wiedzy słuchaczy o szkodliwości stosowania przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz konsekwencje. Czas trwania spotkania do 45 minut.
  4. Odpowiedzialność prawna nieletnich” Zajęcia skierowane do młodzieży. Ich przedmiotem jest przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu odpowiedzialności osób niepełnoletnich za popełnienie czynów zabronionych oraz środków, stosowanych wobec tych osób. Czas trwania do 45 minut.
  5. Handel ludźmi” Program skierowany do młodzieży i dorosłych. Przedmiotem prelekcji jest przybliżenie zasad bezpieczeństwa osób próbujących podjąć pracę za granicą, aby nie uczestniczyć w procederze handlu ludźmi. Czas trwania do 45 minut.
  6. Nie daj się wciągnąć” Program skierowany do młodzieży. Przedmiotem spotkań jest zwrócenie uwagi słuchaczy na szkodliwość oraz skutki uboczne stosowania narkotyków, dopalaczy czy leków psychotropowych. Czas trwania zajęć do 45 minut.
  7. Bezpieczny przedszkolak” Program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze, kontaktu z obcymi i korzystania z numeru alarmowego.
  8. Bezpieczna droga do szkoły” Zajęcia dla dzieci w wieku wczesno-szkolnym na temat samodzielnego poruszania się po drodze, rozpoznawania znaków i sygnałów drogowych dla pieszych oraz bezpiecznego poruszania się hulajnogami, deskorolkami i rowerami w miejscach publicznych.
Wydział Prewencji
Komendy Rejonowej Policji
Warszawa II
Powrót na górę strony