Kontakt

Data publikacji 19.04.2016

Szanowni Państwo

Celem utworzenia serwisu internetowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II jest ułatwienie wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim mieszkańcom Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, nawiązania szybkiego i swobodnego kontaktu z naszą jednostką oraz Komisariatami Policji działającymi na terenie poszczególnych dzielnic.

Będziemy dokładać wszelkich starań, aby niniejszy serwis stał się dla Państwa źródłem wartościowych informacji. Zaprezentujemy tutaj miejsca szczególnie zagrożone przestępczością na naszym terenie, wskażemy jej rodzaj i umieścimy informacje, jak tego typu zjawiskom przeciwdziałać. Za pośrednictwem tego serwisu będziemy zwracać się o pomoc w ustaleniu sprawców przestępstw, osób poszukiwanych oraz zaginionych.

Oczekujemy również na Państwa sugestie, uwagi i propozycje, które pozwolą na usprawnienie naszej pracy, aby stała się ona jak najbliższa Państwa oczekiwaniom.

z poważaniem
Komendant
Rejonowy Policji Warszawa II


KRP Warszawa II
ul. Malczewskiego 3/5/7
02 - 617 Warszawa

Lokalizacja (wykorzystano oprogramowanie firmy Map1 Polska):

Lokalizacja - mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficer Dyżurny KRP Warszawa II (telefony czynne całą dobę):

Tel: 47 72 392-50
Tel: 47 72 392-52
Fax: po linii miejskiej 22 844 99 96

po linii resortowej: 72 318 52

Sekretariat Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II:

Tel: 47 72 392-13

Fax: 47 72 318-25

Komendant Rejonowy Policji Warszawa II przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Korespondencję mailową adresowaną do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II można przesłać na adresy mailowe:

           dyzurny.krp2@ksp.policja.gov.pl  lub  oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl

 

Przy czym korespondencja mailowa pod adresem:  oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl odbierana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

_____________________________________________________________________________________________

Korespondencję mailową adresowaną do Komisariatu Policji Warszawa Ursynów należy przesłać na adres:

dyzurny.kp-ursynow@ksp.policja.gov.pl

_____________________________________________________________________________________________

Korespondencję mailową adresowaną do Komisariatu Policji Warszawa Wilanów należy przesłać na adres:

 dyzurny.kp-wilanow@ksp.policja.gov.pl

 

W nagłych przypadkach proszę o kontakt z dyżurnym jednostki.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z numerem 112
 

 Wydziały Komendy Rejonowej Policji Warszawa II i numery telefonów do sekretariatów:

Wydział Organizacji Służby
Tel: 47 72 392-02

Wydział Prewencji
Tel: 47 72 326-43

Wydział ds. Nieletnich i Patologii
Tel: 47 72 334-15

Wydział Wywiadowczo – Patrolowy
Tel: 47 72 312-25

Wydział Kryminalny
Tel: 47 72 392-49

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy
Tel: 47 72 392-30

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
Tel: 47 72 392-37

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
Tel: 47 72 392-26

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Tel: 47 72 392-46

Wydział Ogólny
Tel: 47 72 392-40

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Tel. 47 72 392 41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół ds. Kontroli Wydziału Ogólnego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 w siedzibie KRP Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie tel. 47 72 392 40 lub 47 72 392 13.

Skargi i wnioski wnoszone być pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej. Mogą one być również wnoszone ustnie do protokołu, lecz po wczesniejszym umówieniu się telefonicznym z policjantem pełniącym dyżur w sprawie skarg po nr telefonu  47 72 392 40 (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

Skarga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Linki:

 

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Powrót na górę strony