Komisariat Policji Warszawa Wilanów

Data publikacji 30.01.2009

Komisariat Policji Warszawa Wilanów

ul. Okrężna 57
02 - 925 Warszawa

tel.: 47 72 325 03 - czynny całą dobę,

fax.: 47 72 318 51

e-mail:  dyzurny.kp-wilanow@ksp.policja.gov.pl

 

Kadra Kierownicza Komisariatu Policji Warszawa Wilanów:

Komendant - nadkom. Marcin Odrobiński

Zastępca Komendanta - podkom. Robert Dziób

 

Sekretariat Wydziału Kryminalnego - tel. 47 72 325 36

Naczelnik Wydziału - kom. Paweł Stelęgowski

Zastępca Naczelnika - mł. asp. Rafał Myszkowski 

 

Sekretariat Wydziału Prewencji - tel. 47 72 325 30

Naczelnik Wydziału - podkom. Remigiusz Bielecki

Zastępca Naczelnika Wydziału - asp. Stanisław Ochman


 

Komisariat Policji Warszawa Wilanów obejmuje swoim działaniem obszar o powierzchni 45,9 km kw., zamieszkiwany przez około 70 tys. osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy. Około 10 tysięcy osób z innych rejonów zamieszkania codziennie załatwia różnego typu sprawy na tym obszarze, w tym około 10 % to turyści przybywający do obiektów zabytkowych w Wilanowie. Teren działania Komisariatu administrowany jest przez Zarząd Dzielnicy Wilanów i Zarząd Dzielnicy Mokotów.

Mieszkańcy rejonu służbowego wywodzą się z różnych grup społecznych. Zamieszkują tu zarówno osoby ze świata biznesu, polityki, członkowie Rządu RP, korpus dyplomatyczny, wybitni aktorzy i artyści, jak i robotnicy fizyczni, studenci, pracownicy różnego typu instytucji i stowarzyszeń, rzemieślnicy oraz zwiększająca się grupa emerytów i rencistów. Jest to obszar z przewagą zabudowy wielkomiejskiej „ wysokościowce” budynki wielokondygnacyjne, tworzące duże osiedla (Stegny, osiedle Wysoki Wilanów, osiedle Bernardyńska, częściowo Sadyba ), jak również osiedli domków jednorodzinnych wolnostojących ( Wilanów, część Sadyby).

Występują również miejsca zabudowy wiejskiej ( Augustówka, teren wzdłuż Wisły i Wału Zawadowskiego , Powsin, Powsinek). Komisariat Policji Warszawa Wilanów utrzymuje stałe kontakty robocze z organami samorządowymi i lokalną społecznością. Miejscami spotkań są siedziby Urzędu Dzielnicy Wilanów, siedziby Zarządów Spółdzielni mieszkaniowych, rad osiedlowych i Zorganizowanych grup inicjatywnych lokalnych społeczności. Na spotkaniach przekazywane są sygnały o zagrożeniach, wynikające z informacji społecznych. Spotkania doprowadzają do typowania miejsc narażonych na działania przestępcze, możliwości objęcia tych miejsc statusem „miejsca zagrożonego” i w konsekwencji umieszczenia na mapie systematycznych kontroli załóg sektorowych. Ze strony Policji przekazywane są możliwe środki zaradcze, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, wskazywane niewłaściwe zachowania i postawy mieszkańców doprowadzające do naruszeń prawa i występowania czynów przestępczych.

Powrót na górę strony