Informacja o braku dostępności

Informacja o braku dostępności

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Rejonowej Policji Warszawa II

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego,
ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej:
„informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat
przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Rejonowej Policji Warszawa II można:

  •    wysłać na adres:

                Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa

  •    złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II,
       ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa od poniedziałku do piątku w dni robocze,
       w godz. 8:00-16:00.
  •    przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dyzurny.krp2@ksp.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony