Aktualności

Bezpieczne wakacje – naszym wspólnym celem

Data publikacji 25.06.2024

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II aktywnie włączają się w ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą", która ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ale również do zarządzających obszarami wodnymi i podmiotów prowadzących działalność w rekreacji wodnej.

W okresie wakacji, policjanci przeprowadzają plenerowe spotkania z dziećmi i młodzieżą, organizują również spotkania informacyjne i edukacyjne, podczas których mówią o sposobach bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku nad wodą i w wodzie, a także w górach. Celem akcji jest edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, aby uniknąć tragicznych w skutkach sytuacji.

Policjanci podchodzą do projektu z pełnym zaangażowaniem, przekazując wiedzę i umiejętności niezbędne do uniknięcia niebezpiecznych sytuacji podczas letniego wypoczynku.

Akcja "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" realizowana jest do końca września 2024 roku, a policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II są gotowi do współpracy i edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Jesteśmy przekonani, że poprzez zaangażowanie i działania profilaktyczne, możemy liczyć na poprawę świadomości społecznej i zmniejszenie liczby tragicznych w skutkach wypadków podczas letniego wypoczynku nad wodą.

Policjanci z Wydziału Prewencji już wyruszyli na spotkania z dziećmi – z propozycją wspólnej dobrej zabawy poprzez prelekcje, dyskusje, projekcje oraz konkursy. Policjanci umundurowani i kryminalni pełnią również służby w miejscach kąpieliskowych m.in. teren wokół Jeziorka Czerniakowskiego – patrolując i strzegąc bezpieczeństwa wypoczywających.

W ramach akcji został również ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy pn. "Artystyczny przeWODNIK", promujący bezpieczne przebywanie w wodzie i nad wodą oraz zdrowy tryb życia. W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły do max. 3 osób w wieku od 5 do 16 lat. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 10 września 2024 r., wykonanego indywidualnie lub zespołowo, rysunku, plakatu lub spotu filmowego w dwóch kategoriach wiekowych:

kat. I - wiek: 5-10 lat,

kat. II - wiek: 11-16 lat.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie nie większym niż format A3. Natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pendrive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Praca plastyczna lub spot filmowy wraz z wypełnioną i podpisaną przez opiekuna zespołu kartą zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres:

Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
z dopiskiem konkurs „Artystyczny przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2024 r., jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania Konkursu i jego rozstrzygnięcia.

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

https://policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst/konkurs/32248,Konkurs-plastyczno-filmowy-pn-quotArtystyczny-przeWODNIKquot.html

Autor: podkom. Ewa Kołdys

Powrót na górę strony