Aktualności

Zatrzymujemy cyberprzemoc

Data publikacji 04.06.2024

Cyberprzemoc jest dużym problemem wśród dzieci i młodzieży, które spędzają coraz więcej czasu przed komputerami i smartfonami. Polega ona na wykorzystywaniu technologii internetowej do celowego, agresywnego i znieważającego zachowania wobec innych osób. Może to obejmować wysyłanie obraźliwych wiadomości, publikowanie poniżających treści w sieci, tworzenie fałszywych profili lub niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych.

Policjanci z Wydziału Prewencji postanowili podjąć się edukacji młodych ludzi na temat cyberprzemocy, aby świadomość na ten temat była coraz większa. Podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 85 omawiali oni różne aspekty tego zjawiska, wskazując na konsekwencje psychiczne i społeczne, jakie może odcisnąć na ofierze oraz z jakimi prawnymi następstwami musi liczyć się sprawca. Dzielili się również informacjami na temat sposobów zapobiegania cyberprzemocy oraz radzili, jak szukać pomocy w przypadku jej doświadczenia.

Warto skorzystać z – telefonu zaufania 116 111

W przypadku natrafienia na nielegalne treści zgłosić sprawę na adres mailowy:

dyzurnet@dyzurnet.pl

Policjanci uświadamiali, że jako świadek każdy uczeń ma dużą moc, której ofiara cyberprzemocy nie posiada. Dzięki konkretnym działaniom młodzi ludzie sami mogą zatrzymać spiralę przemocy. Nie powinni zgadzać się na żadne zachowania o charakterze przemocowym. Funkcjonariusze mówili o tym, że kiedy uczniowie dowiedzą się o planach  upokorzenia lub skrzywdzenia kogoś – powinni reagować, wyrazić swój sprzeciw. Czasem zwrócenie uwagi agresorowi i pokazanie, że większość osób nie popiera go może zatrzymać cyberprzemoc. Im większa grupa osób pokaże swoją niezgodę tym takie działanie będzie skuteczniejsze. Ważnym jest głośne poproszenie o pomoc. Powiadamianie o takich zachowaniach, najlepiej rodziców lub zaufaną osobę dorosłą.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali przekazywanych informacji, zadając wiele pytań i dzieląc się swoimi doświadczeniami. Dyskusja, która rozwinęła się podczas spotkania, pokazała, że młodzi ludzie są świadomi zagrożeń związanych z internetem i chcą się przed nimi bronić. Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom jak ta, będziemy mogli zmniejszyć liczbę przypadków cyberprzemocy i stworzyć bardziej bezpieczne środowisko online dla wszystkich użytkowników.

Autor: podkom. Ewa Kołdys/ D.K

Powrót na górę strony