Aktualności

Posługiwanie się cudzymi danymi – jak uniknąć przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości ?

Data publikacji 13.05.2024

Kradzież tożsamości polega ono na tym, że osoba trzecia przejmuje dane osobowe innej osoby, takie jak numer dowodu osobistego, numer konta bankowego czy informacje na temat historii kredytowej i używa ich w celu osiągnięcia korzyści finansowych lub innych.

Posługiwanie się cudzymi danymi to przestępstwo, które może mieć poważne konsekwencje dla ofiary. Mogą to być problemy finansowe, trudności w uzyskaniu kredytów, czy nawet kłopoty z prawem. Dlatego ważne jest, aby zabezpieczyć swoje dane osobowe i chronić się przed kradzieżą.

Jednym z podstawowych sposobów ochrony jest dbanie o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Nie należy udostępniać ich osobom trzecim, szczególnie w internetowej przestrzeni. Nigdy nie należy podawać swojego numeru konta czy danych karty kredytowej w niezaufanych miejscach, takich jak podejrzane strony internetowe czy wiadomości e-mail.

Warto również regularnie zmieniać hasła do swoich kont internetowych i monitorować swoje rachunki bankowe oraz historię kredytową. W przypadku podejrzenia, że nasze dane osobowe mogły zostać skradzione, należy natychmiast skontaktować się z bankiem, organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych, policją.

Dodatkowo warto zabezpieczyć swoje urządzenia, takie jak komputer, telefon, tablet za pomocą odpowiednich programów antywirusowych i oprogramowania zabezpieczającego. Unikaj phishingu: Uważaj na podejrzane e-maile i linki. Nie podawaj swoich danych osobowych ani haseł na niezweryfikowanych stronach.

Przetrzymuj w bezpiecznym miejscu dokumenty, takie jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Nie udostępniaj dokumentów osobom trzecim, jeśli nie jest to konieczne. Nie pozostawiaj ich wypożyczając np. sprzęt sportowy, nie kopiuj, jeśli nie jest to uzasadnione.

Niszcz stare dokumenty i korespondencję papierową zawierającą dane.

Nie podawaj swoich danych w trakcie rozmów telefonicznych z osobami, których nie znasz, nawet jeśli podają się za przedstawicieli banku czy innej instytucji finansowej.

Bardzo  istotnym jest to, jak zachowujemy się korzystając z Internetu. W ostatnim czasie do sieci przeniosła się większa część aktywności, które kiedyś załatwialiśmy osobiście. Stwarza to wiele możliwości kradzieży naszych danych, które po prostu w sieci są.

Konieczne jest więc wpojenie sobie kilku zasad i wyrobienie właściwych nawyków dotyczących zachowań w Internecie. Przede wszystkim należy:

wybierać bezpieczne sklepy internetowe

dokonywać płatności wykorzystując certyfikowanych pośredników

nie otwierać e-maili nieznanego pochodzenia

używać różnych haseł dostępu i zmieniać je regularnie

nigdy nie podawać loginów i haseł innym osobom

nie zezwalać na zapamiętywanie hasła przez przeglądarkę

sprawdzać, czy w adresie internetowym banku znajduje się fraza https, jeśli nie, nie powinno się tam pozostawiać żadnych danych

starać się nie kopiować numeru rachunku bankowego do przelewu i zawsze go sprawdzać

wylogowywać się z bankowości internetowej po zakończeniu transakcji

być czujnym w przypadku wyjątkowo atrakcyjnych ofert pracy

używać oprogramowania pochodzącego z autoryzowanych źródeł i aktualizować je regularnie

Unikaj korzystania z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi, które mogą ułatwić hakerom dostęp do Twoich danych.

Kradzież tożsamości jest poważnym przestępstwem, które może mieć negatywne skutki dla ofiary. Dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych i stosować się do podanych wyżej rad. Pamiętaj, że ochrona swojej tożsamości to jedna z najważniejszych rzeczy, o którą warto zadbać w dobie Internetu i cyfrowej rzeczywistości.

Autor: podkom. Ewa Kołdys

Powrót na górę strony