Aktualności

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA - ZAPOBIEGAMY

Data publikacji 25.03.2024

Przemoc rówieśnicza staje się coraz poważniejszym problemem w szkołach i placówkach oświatowych. Dzieci i młodzież coraz częściej padają ofiarą agresji fizycznej, słownej czy też emocjonalnej ze strony swoich rówieśników. Policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa II podejmują systematycznie działania mające na celu zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi na temat konsekwencji takiego zachowania.

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II odwiedzają szkoły, aby przeprowadzać rozmowy na temat przemocy rówieśniczej z uczniami oraz nauczycielami. W trakcie tych spotkań mówią o demoralizacji, objawach i konsekwencjach przemocy rówieśniczej oraz o tym, czym ona właściwie jest. Policjanci zwracają uwagę na fakt, że przemoc rówieśnicza może prowadzić do poważnych problemów psychicznych i emocjonalnych u ofiar, a także może zaważyć na ich dalszym życiu i rozwoju osobistym. Przemoc rówieśnicza to bicie, szarpanie, popychanie, niszczenie rzeczy, zabieranie i wymuszanie pieniędzy, plucie, kopanie, zmuszanie do wykonywania poniżających, ośmieszających czynności, w tym seksualnych. To również przemoc słowna przezywanie, ubliżanie, wyśmiewanie, grożenie, prowokowanie poprzez np. robienie min lub wyrażanie różnych opinii.

Oprócz informowania na temat skutków i konsekwencji przemocy rówieśniczej, policjanci edukują również na temat sposobów przeciwdziałania agresji w szkole. Zachęcają młodych ludzi do zwracania uwagi na swoje otoczenie, działania w zgodzie z zasadami szacunku i tolerancji, oraz do tego, aby nie pozostawali bierni wobec złego zachowania innych. Policjanci przekonują, że kluczem do zmniejszenia przypadków przemocy rówieśniczej jest reakcja i zaangażowanie ze strony wszystkich uczestników szkolnego życia.

Jak przeciwdziałać agresji – profilaktyka w szkole i w domu:

- monitoring wizyjny/identyfikatory oraz dodatkowe dyżury personelu podczas przerw;

- jasne oczekiwania dotyczących zachowania, zasad i reguł w konsultacjach z rodzicami i uczniami oraz konsekwencji w przypadku ich nieprzestrzegania;

- opracowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem przemocy w szkole;

- uczenie dzieci i nastolatków najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych w ramach programów nauczania oraz edukacyjnych programów profilaktycznych.

Rozwijaj optymizm u dziecka:

- pozwól na samodzielne kontakty z innymi dziećmi; nie wkraczaj od razu, gdy tylko uważasz, że dziecko ma jakieś problemy. Rozmawiaj z dzieckiem o sytuacji wśród rówieśników i wspieraj je;

- nigdy nie stosuj sam przemocy; nie bij, nie krzycz, nie ubliżaj, nie szarp;

- prowokuj temat przemocy – tego, że czasem doświadcza jej każdy i nie znaczy to, że jesteś kimś gorszym lub słabszym.

Przekaż swojemu dziecku, że:

- przemoc to nie jest pomyłka, która przydarzyła się sprawcy, on/ona robi to celowo!

z intencją, by przestraszyć, zranić, zawstydzić czy poniżyć. Jeśli w trakcie zabawy wydarzy się coś, ale sprawca spieszy ze słowem „przepraszam”, TO NIE JEST TO PRZEMOC!

- przemoc nie jest jednorazowym aktem, zawsze się powtarza;

zwykle sprawca dokonuje przemocy publicznie. Potrzebuje nie tylko przekonać się, że mu ulegniesz, ale chce, żeby inni to widzieli;

- przemoc dotyka zwykle tych, którzy postrzegani są jako słabsi lub inni. Zawsze, gdy dotyka Cię jakaś forma przemocy, dzieje się tak, bo sprawca wierzy, że może wmówić CI, że jesteś słabszy niż on. To, że sprawca postrzega tak Twoją osobę, nie oznacza, że taki jesteś.

W przypadku, gdy staniemy się ofiarą przemocy rówieśniczej, należy pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami. Należy szukać wsparcia u nauczycieli, rodziców czy też specjalistów, którzy pomogą nam poradzić sobie z trudną sytuacją. Ważne jest również zgłoszenie takiego zachowania do odpowiednich organów, aby sprawcy ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny.

Przemoc rówieśnicza – gdzie szukać pomocy?

112 – Numer alarmowy

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 – Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

800 119 119 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci

800 702 222 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 080 222 – Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Zdając sobie sprawę jak istotne jest rozwiązanie problemu przemocy w szkole podejmujemy takie działania edukacyjne. Wizyta policjantów w szkole to szansa na zmianę postaw i zachowań młodych ludzi, oraz na budowanie bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego środowiska szkolnego. Dlatego warto wziąć udział w takich spotkaniach i poszerzyć swoją wiedzę na temat walki z przemocą rówieśniczą. Wspólnie możemy skutecznie przeciwdziałać agresji i dbać o dobre relacje między uczniami!

Autor: podkom. Ewa Kołdys

Powrót na górę strony