Aktualności

Ćwiczyli reagowanie na sytuację kryzysową w areszcie śledczym

Data publikacji 05.12.2022

Mokotowscy i ursynowscy policjanci wspólne z funkcjonariuszami służby więziennej oraz strażakami przeprowadzili ćwiczenia polegające na opanowaniu sytuacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. Działania realizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją mają na celu sprawdzenie skuteczności służb w sytuacji kryzysowej, do której może dojść na terenie jednostki penitencjarnej.

Tym razem funkcjonariusze mieli do czynienia z eskalacją niezadowolenia trzech więźniów, którym funkcjonariusz, po upływie wyznaczonego czasu wolnego, polecił opuszczenie świetlicy. Osadzeni odmówili opuszczenia pomieszczenia. Zachowywali się arogancko, nawoływali do nieposłuszeństwa, korzystając z dostępnego wyposażenia utworzyli barykadę, uniemożliwiając swobodne wejście oddziałowemu do świetlicy. Z uwagi na aroganckie zachowanie i agresję słowną wobec funkcjonariusza powiadomiono dowódcę zmiany. Osadzeni pomimo wydanych poleceń w dalszym ciągu wykrzykiwali słowa wulgarne, zachęcając innych osadzonych do takiego zachowania.

W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. W rejon zagrożenia zostali również wysłani negocjatorzy służby więziennej  oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.

Przedsięwzięcie to miało na celu usprawnienie procesu reagowania na zdarzenie kryzysowe oraz sprawdzenie stopnia przygotowania do wykonywania działań przez służby i instytucje w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co pozwala na wypracowanie procedur skutecznego działania, w przypadku konieczności skierowania sił policyjnych do działań bezpośrednich.

podkom. Robert Koniuszy/ea

 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
 • W związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa dyrektor jednostki ogłosił alarm i polecił powiadomienie oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, który na miejsce skierował policjantów. Na miejsce zostali również wysłani negocjatorzy Służby Więziennej oraz grupa uderzeniowa. W czasie likwidacji zagrożenia zauważono wydobywający się dym z jednej celi mieszkalnej. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez grupę przeciwpożarową ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W związku z powyższym na miejsce wezwano jednostkę straży pożarnej, która ugasiła pożar. Po zneutralizowaniu zagrożenia funkcjonariusze grupy uderzeniowej oraz ubezpieczającej wyprowadzili skazanych ze świetlicy i umieścili ich w odrębnych pomieszczeniach. Jeden z agresorów, celem odizolowania został przewieziony do innego zakładu karnego.
  Wspólnie działania policjantów, strażników więziennych i strażaków pożarnych
Powrót na górę strony