DZIELNICOWI

Dzielnicowy Rewiru I Rejon 8

asp. szt. Tomasz Mężyński

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir I Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 214, tel.: 47 72 315 14
tel. kom.:
600-997-291

 

dzielnicowy.ursynow8@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 112 lub (47) 72 319 78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1.   Lokalizacja realizacji planu: Komisji Edukacji Narodowej 95-97
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie pojazdów
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2022 r. - 31.01.2023 r.


 

 

 

 


Powrót na górę strony